Тарана

Тараната се произведува на традиционален начин, се користи дрмун (алатка за формирање ситни топчиња). Тестото се поминува неколку пати низ различни големини дрмун и сито за да се добијат ситни топчиња. Само на таков начин тараната останува „растресита“ и не се слепува при варењето. За да остане со висок квалитет се суши под сенка и до една недела. Најмногу се препорачува за исхрана на мали деца.

 

Елизабета БожиноскаЕлизабета Божиноска Цветанка СтојаноскаЦветанка Стојаноска Ljuba PazikЉуба Пажиќ
Visilika DimoskaВасилика Димоска Natasa NajdoskaНаташа Најдоска