Природни чаеви

Најголем дел од чаевите се собрани од високите предели на Бушова планина, чиста планинска околина на висока надморска височина. За Крушево е карактеристично што во дијаметар од 60 километри нема фабрика што предизвикува загадување на воздухот. Нудиме разни видови чаеви и тоа: камилица, поддабец, ајдучка трева, липа, бозел, кантарион, оригано и многу други.

 

Mence StankoskaМенче Станкоска Elica GeorgieskaЕлица Ѓорѓиеска  Благица Крстеска


credito urgente en 10 minutos