од Глуварче

Сирупот од глуварче се приготвува од цветови од глуварче набрани од еколошки чиста средина бо крушевската околина. Сирупот делува на дишните патишта и помага при белодробни заболувања.

 

Elica GeorgieskaЕлица Ѓорѓиеска