Лутенка

Лутенката е домашно произведена на оган на дрва, од непрскани пиперки.

 

Ljuba PazikЉуба Пажиќ