Лилјана Нанеска – Сируп од бел бор

Liljana Naneska

 

 

 

 

Состојки Шишарки, интегрален шеќер и вода
Количина и цена 200 милилитри = 150 денари
Контакт 078/969-554