Кифли

Кифлите се произведуваат по стар традиционален рецепт, пренесуван од колено на колено. Тие се киснати, со посебен вкус и мекост, и имаат специфична големина. Потребно е да се нарачаат 2 дена пред потребата.

 

Venera Kolaroska SrbinoskaВенера Колароска Србиноска