Кантарионово масло

Кантарионовото масло се прави на празникот Иванден на 07 јули. Се подготвува рано наутро пред да изгрее сонце. Кантарионовот масло се користи за опекотини и изгореници и за чир на желудникот.

 

Elica GeorgieskaЕлица Ѓорѓиеска