Влијание врз политиките

За успешниот модел на социјално претприемништо што беше употребен при формирањето на здружението Крушевска жена, за успехот на таргет груптата што беше третирана и за препораките до носителите на политики во земјава, може да се прочита во Студијата на случај – „Крушевска жена“ како модел на социјално претприемништво.

 

Policy-study_Krushevo-125x178

Студија на случај  – „Крушевска жена“ како модел на социјално претприемништво