Елица Ѓорѓиеска – Сируп од бел бор

Elica Georgieska

 

 

 

 

Состојки Шишарки, лимон, шеќер и вода
Количина и цена 200 милилитри = 150 денари
Контакт 078/461-833