Јакнење на капацитети

Во октомври 2014 година, беа одржани обуки за производство, пакување и промоција на традиционални производи, со цел јакнење на капацитетите на учесничките во проектот. Обуките беа реализирани од претставници на МАТА-Macedonian thesis paper writing service gay cupid Artisan Trade Association, а свое излагање имаа и преставници на Здружението на граѓани ЕКО РОСАЛЕ – Богданци и Здружение за локален и рурален развој, кои ги претставија своите успешни приказни во производство на традиционални производи.

 

Обука за производство на локални производи

 

Обука за пакување thesis paper writing service gay cupid и промоција на традиционални производи